kata kata hikmah


“Jika sesuatu yang (mestinya) mencukupimu itu memuaskanmu, maka yang paling remeh dari dunia akan memuaskanmu. (Namun) Jika sesuatu yang (mestinya) mencukupimu itu tidak memuaskanmu, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan pernah dapat memuaskanmu.”
(Imam Ja'far Shadiq a.s)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Ada 4 perkara yang apabila masuk salah satu daripadanya ke dalam rumah (kalian) niscaya akan meruntuhkannya serta tiada mendatangkan berkah. (Keempat perkara itu) ialah : pengkhianatan, barang curian, minuman khamr, dan zina.”
(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Bukan dari golongan kami orang yang mengkhianati amanat yag dipercayakan kepadanya.”
(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Ibadah yang paling utama adalah berdoa, maka apabila Allah menginzinkan hamba-Nya untuk berdoa, niscaya Allah bukakan baginya pintu rahmat. Sesungguhnya tidak akan celaka seseorang yang senantiasa berdoa.”
(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w, “Apakah tanda manisnya ibadah?,” Rasul s.a.w menjawab, “Tawadlu”

“Sesungguhnya Allah, yang tiada Tuhan selain Dia! Sungguh sedekah itu dapat menolak penyakit, bencana, kebakaran, tenggelam, keruntuhan, dan penyakit gila"
(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Sesungguhnya orang-orang yang berakal (ulul al-bab) itu adalah orang-orang yang beramal dengan pemikiran yang darinya muncul kecintaan kepada Allah. Pabila seseorang sampai pada tingkatan ini maka Allah jadikan keinginannya (syahwatihi) dan kecintaannya (mahabbatihi) hanya kepada Sang Khaliq dan apabila ia telah berbuat demikian berarti ia telah sampai pada tingkatan yang tertinggi sehingga Allahmemperindah kalbunya. Dia karuniai hikmah kepadanya bukan seperti yang telah Dia karuniakan kepada para arif bijaksana (al-hukama) dan Dia limpahkan ilmu kepadanya bukan seperti yang telah ia wariskan kepada para ulama , Dia karuniakan kepadanya kejujuran (al-shidq) bukan seperti yang telah ia berikan kepada para shidiiqiin (orang-orang yang jujur). Sesungguhnya para hukama itu mendapatkan hikmah dari sikap diam, dan sesungguhnya para ulama mendapatkan ilmu dari menuntutnya, dan sesungguhnya para shidiiqiin mendapatkan kejujurannya dari sikap khusyu’ dan banyak beribadah…”
(Imam Ja'far Shadiq a.s)


kata kata hikmah


“Sesungguhnya Allah Tabaraka Ta’ala apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka dijadikanlah dosa-dosanya selalu terbayang didepan matanya hingga dosanya ia rasakan berat dan ia selalu teringat (akan dosanya itu). Sebaliknya apabila Dia menghendaki keburukkan bagi seorang hamba maka dijadikanlah dia lupa akan dosa-dosanya”
(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Tanda cinta kepada Allah itu adalah menyukai zikir kepada Allah dan tanda benci kepada Allah adalah membenci zikir kepada Allah ‘Azza wa Jalla.”
(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Orang beriman itu (juga) bersenda gurau dan bermain, sementara orang munafik itu suka mengerutkan kening dan marah”
(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Imam al-Shadiq as berkata, “Takutlah kamu dari meremehkan dosa-dosa, karena yang demikian itu tidak terampuni!”, Ditanyakan kepada beliau: “Apa yang dimaksud meremehkan dosa?” Jawab Imam, “Seseorang yang telah berbuat dosa tetapi berkata: “Untung aku tidak melakukan (dosa) yang selain itu” 163] Ditanyakan kepada Amirul Mu’minin (Ali) as, “Apakah dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar?” Beliau menjawab,”Merasa aman dari rencana (makar) Allah, dan putus asa dari rahmat Allah"
(Imam Ja'far Shadiq a.s)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“2 orang lelaki memasuki masjid. Salah seorang dari keduanya adalah ahli ibadah dan yang satunya lagi adalah seorang fasiq (gemar berbuat maksiat). Ketika keduanya keluar dari masjid, yang fasiq menjadi shiddiq (benar) sementara si ahli ibadah berubah menjadi fasiq. Yang demikian itu karena ketika si ahli ibadah memasuki masjid, ia bersandar pada ibadah-ibadahnya, begitulah yang ada dalam benaknya. Sedangkan si fasiq menjadi sadar akan ke-fasiq-kannya, lalu ia menyesalinya dan memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah (selama ini)”
(Imam Ja'far Shadiq a.s)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Rasulullah sa.s.wbersabda, “Ingatlah! Janganlah kalian memusuhi nikmat Allah! Seseorang bertanya, “Wahai Rasulullah, siapa pula orang yang memusuhi nikmat Allah?” , Jawab Rasulullah s.a.w, “(yaitu) orang-orang yang dengki.”
(Rasulullah s.a.w)

kata kata hikmah


“Sebesar-besar pahala ibadah adalah menyembunyikannya”
(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Barangsiapa menghabiskan masa mudanya dalam ibadah kepada Allah sampai akhir hayatnya, dan ia tetap dalam keadaan mentaati-Nya, niscaya pahalanya sama dengan sembilan puluh sembilan orang yang shiddiq”
(Imam Ja'far Shadiq a.s)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

”Hendaklah engkau senatiasa rendah hati (tawadlu’), karena sesungguhnya rendah hati itu seagung-agungnya bentuk ibadah (penghambaan)”
(Imam Ali a.s)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

”Mengingat Allah ‘Azza wa Jalla itu ibadah, mengingatku pun ibadah, mengingat Ali juga ibadah, mengingat para Imam dari anak-anak (Ali)–nya pun ibadah!”
(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Wanita yang terbaik di antara kalian adalah yang memiliki cinta dan kasih sayang.”
(Imam Ali a.s)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Seseorang memberitahu Rasulullah Saw tentang seorang wanita yang setiap hari berpuasa di siang hari dan shalat tahajjud di malam hari, tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lidahnya yang tajam, maka Rasulullah Saw pun berkata, “Tak ada kebaikan padanya. Dia adalah penghuni neraka.”
(Rasulullah s.a.w)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Wanita yang paling baik adalah yang menunjukkan penghargaan ketika suaminya datang membawa oleh-oleh dan tidak kecewa jika suaminya tidak membawa apa-apa.”
(Imam Ja'far Shadiq a.s)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wanita yang menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya merupakan berkah bagi suaminya.”
(Imam Ali a.s)

kata kata hikmah


”Jika karena melupakan ayat-ayat Allah dan batin tidak dapat melihat manifestasi Kebesaran, Keagungan dan Keindahan Allah (pada alam dunia ini), mengakibatkan kebutaan di akhirat, maka mengingat ayat-ayat Allah, mengingat asma Allah dan sifat-sifat-Nya serta mengingat Keindahan dan Kemuliaan-Nya tentu dapat memperkuat penglihatan batiniyah dan dapat pula menyingkirkan hijab-hijab penghalang sebanding dengan kuatnya dzikir dan nurnya”

(Imam Khomeini q.s)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Kata-kata yang baik itu sedekah dan setiap langkah yang diayunkan menuju shalat juga sedekah!”

(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Meninggalkan perbuatan jahat itu adalah sedekah!”

(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Barangsiapa yang pergi untuk mencari (nafkah) yang halal maka dia juga telah bersedekah” 

(Imam Sajjad a.s)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Tahanlah lidahmu (dari perkataan yang tidak baik), karena itu adalah sedekah atas dirimu (sendiri)"

(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

”Bersedekahlah kepada saudaramu dengan ilmu yang menunjukkannya (ke jalan yang benar)”

(Rasulullah s.a.w)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal: dari usianya, untuk apa ia habiskan, dari tubuhnya, untuk apa ia rusakkan; dari hartanya, dari mana ia peroleh dan ke mana ia infaq-kan; dan dari kecintaan kepada kami ahlul-bait.”

(Rasulullah s.a.w)

Kata kata hikmah


‎"Orang yang sangat jahat tidak akan mungkin memandang baik kepada siapapun, karena ia tidak melihat siapa pun kecuali dengan parameter dirinya sendiri."(Imam Ali a.s)

--------------------------------------------------
Wanita tak seharusnya menjadi bulan yang dengan MUDAH boleh dilihat semua lelaki, Tetapi jadilah matahari yang SILAUNYA akan membuat lelaki tertunduk sebelum memandangnya.


“Barangsiapa melupakan Allah, maka Allah menjadikannya lupa kepada dirinya sendiri bahkan Allah membutakan mata hatinya”(Imam Ali a.s)

--------------------------------------------------

“Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak melihat kepada (bagusnya) tubuh-tubuh kalian, tidak juga kepada (cermatnya) perhitungan kalian, tidak juga pada (banyaknya) harta-harta kalian, melainkan Dia melihat kepada hati kalian. Karena itu barangsiapa yang memiliki hati yang shalih niscaya Allah menyayanginya”(Rasulullah s.a.w)

--------------------------------------------------

“Wahai Ali, ada tiga tanda iman sejati : 1)Berinfak padahal harta yang dimilikinya sedikit.

2)Menyadarkan manusia melalui dirinya sendiri.

3)Berderma dengan ilmu yaitu dengan mengajarkannya.

(Rasulullah s.a.w)

--------------------------------------------------

“Dunia adalah tempat tinggal bagi para penduduk yang tidak pernah sepi dari kesulitan dan penderitaan. Inilah dunia yang terkenal dengan kebohongan dan kelicikannya dan yang tidak memiliki kedamaian. Orang-orang yang memasukinya tidak akan pernah menikmati ketenangan dan kedamaian. Lingkungannya terus berubah, dan kesenangannya patut dicela dan layak dipersalahkan. Kedamaian dan ketenangan tidak akan pernah ditemukan di dalamnya. Setiap saat ia mengobarkan api bencana kepada manusia, sebelum akhirnya mengantarkannya kepada kematian dan kehancuran.”(Imam Ali a.s)

-------------------------------------------------

”Celakalah orang-orang yang menutupi kecintaanya pada dunia dengan agama dan dia mengenakan pakaian bulu domba di hadapan manusia serta melembut-lembutkan kata-katanya. Kata-katanya lebih manis daripada madu padahal hati mereka laksana hati srigala"(Rasulullah s.a.w)

-------------------------------------------------

“Sesungguhnya seorang hamba yang melakukan shalat tidaklah ditulis daripadanya enam atau sepuluh (raka’at)nya, melainkan yang ditulis bagi seorang hamba dari shalatnya hanyalah seberapa besar pemahaman (‘aqal) daripadanya.”(Rasulullah s.a.w)

-------------------------------------------------

“Barangsiapa banyak berzikir kepada Allah, dia akan menerima kasih sayang Allah. Barangsiapa senantiasa berzikir kepada Allah dia akan memperoleh 2 surat kebebasan yang dituliskan untuknya : Surat kebebasan dari Siksa Api Neraka dan Surat Kebebasan dari Sifat munafik”(Imam Ja'far Shadiq a.s)

-------------------------------------------------

“Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta’ala membenci setiap orang yang pandai akan urusan dunia tapi bodoh akan urusan akhirat.”(Rasulullah s.a.w)

------------------------------------------------

“Hati-hatilah kamu dari kemalasan dan kebosanan, sebab keduanya kunci setiap kejelekkan. Siapa yang malas tidak akan melaksanakan kewajibannya dan siapa yang bosan tidak akan bisa bersabar di dalam melakukan kebenaran.”(Imam Baqir a.s)

------------------------------------------------

“Bersedekahlah kamu kepada saudaramu dengan ilm yang memberikan petunjuk kepadanya.”(Rasulullah s.a.w)

------------------------------------------------

“Sesungguhnya Allah membenci orangtua yang suka berzina, orang kaya yang berbuat zalim, orang fakir yang sombong, peminta-minta yang memaksa, dan Allah menghapus pahala orang yang memberi namun mengungkit-ungkit (pemberiannya). Allah juga membenci orang yang suka pamer dengan kekayaannya lagi pendusta!”(Rasulullah s.a.w)

Kata kata hikmah


"Ada tiga hal yang bisa menghancurkan seorang manusia; hawa nafsu yang ia ikuti, kebakhilan yang ia taati, serta sikap memuja diri sendiri."

(Rasulullah s.a.w)

‎"Allah menempatkan tiga hal di tiga tempat. Ia menempatkan keridhaanNya di balik ketaatan hambaNya; kemurkaanNya di balik kemaksiatan hambaNya; serta Ia juga menyembunyikan para pembangkang dan para pecintaNya di tengah-tengah masyarakat"

(Rasulullah s.a.w)

‎"Dia yang paling menyakiti manusia di dunia ini, adalah yang akan paling disakiti oleh Allah di akhirat kelak"

(Rasulullah s.a.w)

‎"Terlaknatlah orang yang mengumpat saudaranya (sesama Muslim)"

(Imam Musa Kadzim a.s)

Imam as Sajjad a.s berkata, "Nabi saaw ditanya, "Siapakah yang berada dalam paling bahaya?". Nabi saaw menjawab, "Orang yang tidak menganggap dunia berbahaya bagi dirinya sendiri"

(Imam Sajjad a.s)

‎"Jika engkau ingin menjadi perkasa tanpa bantuan orang lain dan ingin menjadi sosok yang karismatik tanpa harus jadi penguasa, maka tinggalkanlah maksiat kepada Allah dan masuklah dalam lingkaran ketaatan-Nya.”

(Imam Hasan a.s)

‎"Buta terburuk adalah buta hati. Taubat terburuk adalah ketika menjelang ajal. Makanan terburuk adalah ketika makanan itu adalah hak anak yatim. Perniagaan terburuk adalah riba'"

(Rasulullah s.a.w)

Link Exchange - Letak link anda di sini

Tips elak mulut berbau


Nafas yang berbau sering kali boleh mendatangkan rasa malu kepada kita, apatah lagi apabila kita tidak menyedarinya dan rakan – rakan pula sering menggelak dari berbual dengan kita. Ada beberapa tips mengelak mulut berbau yang boleh kita kongsi bersama disini dan harapan saya, tips ini boleh membantu masalah anda.
 Tips mengelak mulut berbau1. Batang serai
Ambil batang serai, biji ketumbar dan daun sirih yang secukupnya dan basuh sebersih-bersihnya. Setelah itu, tumbuk lumat kesemua bahan-bahan diatas dan dikacau rata bersama kapur sirih serta air secukupnya dan simpan dalam sebuah bekas. Tutupkan dengan kain nipis pada mulut bekas berkenaan dan diembunkan semalaman. Pada keesokan harinya, gunakan air jernih yang terbentuk di permukaan bekas untuk berkumur.
2. Daun teh kering
Daun teh kering direndam ke dalam satu cawan air panas dan biarkan sehingga kembang. Setelah itu, masukkan air perahan buah limau nipis, kacau rata dan minum.
3. Bunga cengkih
Ambil bunga cengkih samada kering ataupun segar, rebus sehingga mendidih. Setelah sejuk, tapis dan amalkan sebagai air minuman.
4. Baru cina / Daun manis
Ambil 10-30 gram daun baru cina dan rebus sehingga mendidih. Tapis dan minum apabila air didihan telah sejuk.Tips elak mabuk kenderaan


Sesetengah orang akan berasa mual, mabuk dan muntah-muntah apabila berjalan jauh ( dengan kenderaan). Cara yang paling mudah untuk menangani masalah ini, ialah dengan menutup penghawa dingin kereta dan membiarkan udara dari luar masuk. Tapi tidak semua orang berasa selesa apabila tidak memasang penghawa dingin. Berikut saya kongsikan petua untuk menggelak mabuk kenderaan. Semoga perjalanan anda lancar selepas ini.
1. Madu asli
Campurkan madu tersebut dengan sedikit garam dan minum dengan sedikit air sebelum anda memulakan perjalanan.
2. Ubi keledek
Basuh ubi keledek dengan air panas kemudian kupas kulit. Sesudah itu, potong kecil-kecil dan jadikan sebagai makanan sepanjang perjalanan.
3. Halia
Hiris halia nipis-nipis dan kunyah lah halia itu  atau anda juga boleh memasukkan hirisan halia ke dalam termos dan minum ketika dalam perjalanan.


sumber

kencing manis jenis 2- lelaki lebih berisikoLELAKI lebih terdedah dengan diabetes peringkat 2 kerana faktor biologi dan pemakanan.


SEORANG pengkaji dari Universiti Glasgow, Scotland, Profesor Naveed Sattar berkata lelaki lebih terdedah kepada penyakit diabetes jenis 2 berbanding wanita disebabkan faktor biologi dan pemakanan.
Kenyataannya itu berdasarkan kajian terhadap 51,290 lelaki dan 43,137 wanita di Scotland dengan mengambil kira berat badan, faktor kegemukan serta indeks jisim badan (BMI) mereka.
Kata Sattar dalam kajian yang diterbitkan dalam jurnal perubatan Diabetologia itu, kebanyakan lemak lelaki tersimpan di dalam organ seperti limpa dan buah pinggang manakala wanita di pinggul dan muka.
Diabetes jenis 2 terjadi disebabkan terlalu banyak gula dalam badan hingga merosakkan buah pinggang dan organ lain.
Katanya lagi, penyakit itu dapat dicegah dengan mengurangkan berat badan berlebihan, makan makanan yang sihat dan seimbang selain selalu bersenam.

ubat jadi racunPENGGUNA perlu merujuk kepada pakar perubatan terlebih dahulu sebelum mengambil ubat-ubatan tradisional. - Gambar hiasanDEWASA ini penggunaan ubat-ubatan tradisional dan komplementari (TCM) semakin mendapat kepercayaan berikutan kerancakan aktiviti penyelidikan dan kecanggihan teknologi yang digunakan pengeluar.
Ubat itu termasuk ubat tradisional Melayu dan Cina, selain rawatan ayurveda, homeopati dan akupuntur.
Bagaimanapun, bukan semua produk yang dikatakan ubat itu boleh menyembuhkan penyakit. Malah, banyak kes berkaitan ubat tradisional dan alternatif sebelum ini didapati mendatangkan mudarat.
Berdasarkan rekod Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 11,885 produk TCM telah didaftarkan dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) setakat ini.
Namun, pada tahun lepas, Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) menerima 127 laporan kesan mudarat akibat penggunaan produk tradisional termasuk yang didaftarkan dengan PBKD.
Ujian
BPFK mengesan pelbagai produk tradisional yang dicemari dengan bahan terkawal atau racun berjadual seperti steroid, sibutramine (ubat langsing) dan sildenafil (ubat kuat lelaki).
Bahan-bahan terkawal itu berfungsi untuk menahan kesakitan selain bertindak melangsingkan badan seseorang. Ia juga didakwa mampu menambah kekuatan tenaga batin lelaki dan wanita.
Mengulas isu ini, Pengarah Pusat Racun Negara, Universiti Sains Malaysia (USM), Prof. Madya Razak Lajis memberitahu, kebanyakan ubat tradisional dan alternatif tidak melalui fasa ujian klinikal bagi mengenal pasti produk tersebut selamat digunakan.
“Produk yang telah didaftarkan ini hanya melalui ujian keselamatan penting di BPFK seperti saringan steroid, logam berat dan bahan terlarang berdasarkan dakwaan khasiat oleh pengeluar atau pengedar.
“Dakwaan yang dinyatakan oleh pengeluar mungkin terhad kepada kajian ke atas haiwan, testimoni pengguna dan rujukan secara turun-temurun,” katanya.
Namun begitu, Razak menjelaskan tidak semua produk tradisional memberi kesan sampingan kepada pengguna.
“Sama seperti ubat-ubatan moden, ada yang memberi kesan sampingan dan ada yang tidak.
“Apa yang penting pengguna yang mengambil ubat ini perlu merujuk pakar perubatan terlebih dahulu,” katanya.
Beliau juga mengingatkan penghidap penyakit kronik seperti darah tinggi dan kencing manis bahawa rawatan moden dan tradisional hanya berfungsi untuk mengawal penyakit tersebut dan bukan memulihkannya.

JANGAN berhenti mengambil ubat-ubatan moden walaupun serasi dengan ubat-ubatan tradisional. - Gambar hiasanPakar
Katanya lagi, pesakit tidak harus berhenti daripada mengambil ubat-ubatan moden walaupun mereka sedang mencuba rawatan alternatif.
“Ini kerana ubat-ubatan tersebut dapat membantu mengelakkan penyakit tersebut daripada melarat.
“Ubat moden mesti diambil walaupun ubat tradisional terbabit mula menunjukkan kesan positif,” katanya.
Ujarnya lagi, ini bagi menggelakkan sebarang interaksi bahaya antara ubat-ubatan.
“Ubat tradisional berfungsi pada bahagian tertentu dalam badan sama seperti ubatan moden.
“Jika saling berinteraksi, ia mungkin mendatangkan bahaya pada individu itu selain mendedahkan pengguna kepada penyakit seperti kerosakan buah pinggang,” katanya.
Razak menambah, status kesihatan dan penyakit sedia ada adalah faktor yang mempengaruhi keberkesanan ubat tradisional.
“Sentiasa rujuk pada label dan kandungan ubat tersebut. Jika ragu-ragu, beli ubat tersebut di farmasi berdaftar,” katanya.
Seorang pakar farmasi dari Universiti Teknologi Mara (UiTM) Puncak Alam, Aida Azlina Ali, berkata bukan semua orang perlu mengambil ubat-ubatan tradisional.
“Jika seseorang telah mengamalkan diet yang sempurna dan berkhasiat, tubuh mereka tidak memerlukan ubat tersebut.
“Ini kerana pengambilan ubat tradisional tanpa mengikut keperluan boleh bertukar menjadi toksik yang membahayakan tubuh,” katanya.
Beliau turut menasihatkan mereka yang ingin mengambil produk TCM supaya bertanya kepada pakar perubatan sebelum menggunakannya.
“Mungkin ubat itu berkesan untuk jangka masa pendek sahaja. Teliti dahulu kandungannya serta rujuklah pakar.
“Selain itu, jangan sekali-kali meninggalkan ubat moden kerana kebanyakan ubat sebegini telah menjalani pelbagai ujian klinikal sebelum diluluskan,” katanya.

Ereksi petanda sihatPASANGAN yang memiliki kualiti ereksi berasa lebih gembira dan yakin. - Gambar hiasanSALURAN darah atau arteri pada zakar mempunyai kaitan rapat dengan tahap ereksi. Perunding Urologi, Pusat Perubatan Universiti Malaya, Profesor Dr. Ong Teng Aik memberitahu, ereksi atau ketegangan pada zakar berlaku jika darah memasuki ruang zakar dengan mencukupi.
“Darah akan memenuhi ruang zakar tanpa gangguan serta memberi kekuatan ereksi andainya saluran darah tidak terganggu atau tersumbat,” kata Teng Aik.
Zakar akan membesar dan menegang apabila sepasang tisu korpus kavernosum pada alat kelamin itu terisi dengan darah.
Jelas Teng Aik, pembentukan plak dan lemak akibat pertambahan kolesterol di dalam badan mampu menyekat saluran darah.
Oleh kerana saluran darah zakar lebih kecil berbanding pada bahagian lain tubuh, tanda awal kepada masalah kesihatan kardiovaskular ditunjukkan oleh tahap ereksi.
“Penyakit kardiovaskular menyebabkan sekatan kepada aliran darah ke bahagian zakar dan menyebabkan masalah mati pucuk.
Tahap
“Sebenarnya dalam tempoh tiga tahun selepas masalah mati pucuk dikesan, pesakit berisiko mendapat penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung selain diabetes dan obesiti.
“Merokok dan amalan sedentari atau gaya hidup tidak aktif turut memberi kesan kepada kemerosotan kekuatan ereksi zakar.
“Apa yang ramai orang tidak sedar adalah kualiti ereksi rendah merupakan petanda awal kepada penyakit jantung,” kata Teng Aik.
Terdapat empat tahap ereksi iaitu mati pucuk teruk, mati pucuk sederhana, ereksi separa optima dan ereksi optima.

ZAKAR akan menegang jika kedua-dua tisu korpus kavernosum dipenuhi darah.Bagaimanapun, tahap tiga dan empat iaitu ereksi separa optima dan ereksi optima sahaja yang mampu untuk melakukan penetrasi dan menjayakan hubungan seksual.
Menurut Teng Aik, biarpun kedua-dua tahap itu mampu menyumbang kepada kejayaan aktiviti seksual, namun kesannya menunjukkan perbezaan yang ketara.
“Jelas sekali bahawa ereksi separa optimum boleh membawa kekecewaan dalam kepuasan seksual buat seorang lelaki. Zakar tidak menegang sepenuhnya walaupun ia berkeupayaan untuk melakukan penetrasi.
“Risiko untuk mendapat penyakit jantung iskemik bagi mereka yang menghadapi masalah ereksi tahap tiga adalah lebih tinggi berbanding mereka di tahap empat kerana faktor ketidakpuasan,” katanya lagi.
Dalam pada itu, Pensyarah Psikologi, Fakulti Perubatan, Universiti Malaya, Profesor Dr. Low Wah Yun berkata, tahap ereksi yang rendah mampu menjejaskan emosi dan psikologi kedua-dua pasangan.
Seorang lelaki akan berasa lebih yakin kerana keperluan emosi dan psikologinya dicapai melalui hubungan seksual.
“Sekiranya memenuhi keperluan seksual, pasangan mereka akan rasa lebih disayangi. Sebanyak 93 peratus lelaki dan 83 peratus wanita memilih kekuatan dan ketegangan zakar sebagai faktor yang memberi kepuasan seksual,” ujar Wah Yun.
Wah Yun menjelaskan, usia tidak mempunyai kaitan dengan tahap ereksi zakar.
Gangguan kepada keupayaan tersebut yang dialami oleh mereka yang berusia emas adalah dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular yang dihidapi.
“Tidak kisah tua atau muda, kesemua mereka masih boleh berereksi sekiranya tiada gangguan pada zakar,” kata Wah Yun.

Faktor rosakkan jantungVENTRIKEL kanan jantung boleh mengalami kerosakan disebabkan aktiviti ekstrem.


SEBELUM ini ramai yang percaya bahawa jika kita melakukan aktiviti olahraga secara teratur, kita dapat dapat mengekalkan kesihatan tubuh. Namun, terdapat beberapa aktiviti kecergasan yang perlu diberi perhatian kerana ia boleh memberi kesan buruk kepada kesihatan.
Kajian oleh Universiti Melbourne, Australia baru-baru ini mendapati mereka yang melakukan aktiviti ekstrem seperti larian maraton dan memanjat gunung mempunyai risiko yang tinggi untuk menghidap penyakit jantung.
Dalam kajian ke atas 40 orang atlet, pengkaji mendapati mereka yang aktif melakukan sukan tersebut menunjukkan tanda-tanda kerosakan pada bahagian ventrikel kanan jantung dan kerosakan fibrosis pada otot jantung.
Penemuan tersebut disiarkan di dalam European Heart Journal.

Bahaya kencing manis boleh mati mengejutBERAT badan berlebihan menjadi punca utama masalah diabetes di Malaysia.


KEMATIAN mengejut wartawan penyiaran NBC News, Tim Russert, 58, dan Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Razali Ismail, 59, pada tahun 2008 memeranjatkan ramai orang.
Tidak terkecuali Ahli Parlimen Bukit Gantang, Roslan Shaharom, 50, dan penyanyi kumpulan nasyid Rabbani, Mohamad Asri Ibrahim, 40, pada tahun 2009.
Kesemua mereka meninggal dunia selepas mengalami serangan jantung.
Biarpun begitu, petanda awal kepada serangan jantung itu sudah diduga kerana masing-masing merupakan penghidap diabetes.
Perkara tersebut diakui oleh Ketua Endikronologi, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM), Dr. Nor Azmi Kamaruddin.
Jelas Nor Azmi, selain daripada kesan fizikal seperti gangren iaitu anggota tubuh mati atau membusuk akibat diabetes, penyakit itu juga menjadi pencetus kepada pelbagai penyakit kronik yang lain.
“Ramai orang yang hanya mengaitkan diabetes dengan kesan buruk yang berakhir dengan kaki pesakit terpaksa dipotong. Namun, hakikatnya ia boleh menyumbang kepada masalah kesihatan seperti kegagalan fungsi buah pinggang, katarak mata, sakit jantung dan serangan angin ahmar,” kata Nor Azmi.
Menurut kajian di Amerika Syarikat, sakit jantung yang berpunca daripada diabetes merupakan sebab utama kematian di negara itu iaitu sebanyak 55 peratus. Sebanyak 10 peratus pula kematian disebabkan angin ahmar yang berpunca daripada diabetes.

AMALAN pengambilan makanan seimbang boleh mencegah penyakit diabetes.


Obesiti
“Statistik itu hampir sama jika dibandingkan dengan pesakit di Malaysia.
“Justeru anda seharusnya mengambil langkah yang penting bagi mengelakkan kedua-dua penyakit yang boleh meragut nyawa itu,” katanya ketika membentangkan hasil kaji selidik pesakit diabetes PPUKM di Kuala Lumpur baru-baru ini.
Dalam kaji selidik tersebut, pihaknya mendapati majoriti penghidap penyakit itu terdiri daripada mereka yang mengalami obesiti.
Perkara itu dibuktikan apabila 62 peratus responden dalam kajian tersebut adalah terdiri mereka yang mengalami obesiti ketika pertama kali didiagnosis dengan diabetes.
“Pesakit yang mengalami obesiti dan berat badan berlebihan mempunyai risiko yang besar dalam menyebabkan komplikasi penyakit diabetes.
“Justeru perkara utama yang perlu dilakukan bagi mengelakkan penyakit jantung dan angin ahmar serta penyakit bahaya lain yang disebabkan oleh penyakit diabetes adalah dengan mengawal berat badan,” katanya lagi.
Kebimbangan terhadap penularan penyakit tersebut perlu diambil kira kerana kira-kira seorang daripada tujuh rakyat Malaysia merupakan penghidap diabetes.

GANGREN atau kematian sel sering dikaitkan dengan kesan penyakit diabetes.


Tambah Nor Amin, kaedah utama untuk menjauhkan diri daripada masalah diabetes adalah dengan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat.
Bukan sahaja dengan mengawal makanan yang diambil bahkan bersenam sebagai kaedah pencegahan.
“Jika kita mengubah gaya hidup dengan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat sekarang, ini bermakna statistik obesiti dan penyakit diabetes di negara ini akan menurun dalam tempoh 20 tahun lagi.
“Memang payah untuk mengurangkan berat badan dan mengawal diabetes. Tetapi dengan kaunseling yang betul dan intervensi gaya hidup, hal ini boleh diatasi,” katanya.
Jelas Nor Azman lagi, ibu bapa seharusnya peka terhadap masalah obesiti dalam kalangan anak-anak kerana masalah obesiti di peringkat umur tersebut sukar dikawal kerana faktor perkembangan sel.
Berbeza pula seseorang yang mengalami kegemukan pada usia dewasa kerana ia kurang melibatkan penghasilan sel lemak baharu.
“Kegemukan pada usia kanak-kanak melibatkan penghasilan sel. Justeru adalah begitu sukar untuk mengurangkan berat badan mereka.
“Berbeza pula bagi golongan dewasa kerana kegemukan berlaku akibat pembesaran saiz sel tersebut dan lebih mudah untuk menurunkan berat badan,” tutur Nor Azmi.