Kata kata hikmah


‎"Orang yang sangat jahat tidak akan mungkin memandang baik kepada siapapun, karena ia tidak melihat siapa pun kecuali dengan parameter dirinya sendiri."(Imam Ali a.s)

--------------------------------------------------
Wanita tak seharusnya menjadi bulan yang dengan MUDAH boleh dilihat semua lelaki, Tetapi jadilah matahari yang SILAUNYA akan membuat lelaki tertunduk sebelum memandangnya.


“Barangsiapa melupakan Allah, maka Allah menjadikannya lupa kepada dirinya sendiri bahkan Allah membutakan mata hatinya”(Imam Ali a.s)

--------------------------------------------------

“Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak melihat kepada (bagusnya) tubuh-tubuh kalian, tidak juga kepada (cermatnya) perhitungan kalian, tidak juga pada (banyaknya) harta-harta kalian, melainkan Dia melihat kepada hati kalian. Karena itu barangsiapa yang memiliki hati yang shalih niscaya Allah menyayanginya”(Rasulullah s.a.w)

--------------------------------------------------

“Wahai Ali, ada tiga tanda iman sejati : 1)Berinfak padahal harta yang dimilikinya sedikit.

2)Menyadarkan manusia melalui dirinya sendiri.

3)Berderma dengan ilmu yaitu dengan mengajarkannya.

(Rasulullah s.a.w)

--------------------------------------------------

“Dunia adalah tempat tinggal bagi para penduduk yang tidak pernah sepi dari kesulitan dan penderitaan. Inilah dunia yang terkenal dengan kebohongan dan kelicikannya dan yang tidak memiliki kedamaian. Orang-orang yang memasukinya tidak akan pernah menikmati ketenangan dan kedamaian. Lingkungannya terus berubah, dan kesenangannya patut dicela dan layak dipersalahkan. Kedamaian dan ketenangan tidak akan pernah ditemukan di dalamnya. Setiap saat ia mengobarkan api bencana kepada manusia, sebelum akhirnya mengantarkannya kepada kematian dan kehancuran.”(Imam Ali a.s)

-------------------------------------------------

”Celakalah orang-orang yang menutupi kecintaanya pada dunia dengan agama dan dia mengenakan pakaian bulu domba di hadapan manusia serta melembut-lembutkan kata-katanya. Kata-katanya lebih manis daripada madu padahal hati mereka laksana hati srigala"(Rasulullah s.a.w)

-------------------------------------------------

“Sesungguhnya seorang hamba yang melakukan shalat tidaklah ditulis daripadanya enam atau sepuluh (raka’at)nya, melainkan yang ditulis bagi seorang hamba dari shalatnya hanyalah seberapa besar pemahaman (‘aqal) daripadanya.”(Rasulullah s.a.w)

-------------------------------------------------

“Barangsiapa banyak berzikir kepada Allah, dia akan menerima kasih sayang Allah. Barangsiapa senantiasa berzikir kepada Allah dia akan memperoleh 2 surat kebebasan yang dituliskan untuknya : Surat kebebasan dari Siksa Api Neraka dan Surat Kebebasan dari Sifat munafik”(Imam Ja'far Shadiq a.s)

-------------------------------------------------

“Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta’ala membenci setiap orang yang pandai akan urusan dunia tapi bodoh akan urusan akhirat.”(Rasulullah s.a.w)

------------------------------------------------

“Hati-hatilah kamu dari kemalasan dan kebosanan, sebab keduanya kunci setiap kejelekkan. Siapa yang malas tidak akan melaksanakan kewajibannya dan siapa yang bosan tidak akan bisa bersabar di dalam melakukan kebenaran.”(Imam Baqir a.s)

------------------------------------------------

“Bersedekahlah kamu kepada saudaramu dengan ilm yang memberikan petunjuk kepadanya.”(Rasulullah s.a.w)

------------------------------------------------

“Sesungguhnya Allah membenci orangtua yang suka berzina, orang kaya yang berbuat zalim, orang fakir yang sombong, peminta-minta yang memaksa, dan Allah menghapus pahala orang yang memberi namun mengungkit-ungkit (pemberiannya). Allah juga membenci orang yang suka pamer dengan kekayaannya lagi pendusta!”(Rasulullah s.a.w)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Komen anda: