Rasulullah saw berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib


Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, "Rasulullah saw berwasiat kepadaku dengan sabda Baginda":"Ya Ali! 
Tidak ada kefakiran yang lebih hebat daripada kebodohan. 
Tidak ada harta yang lebih berharga daripada aqal. 
Tidak ada kesepian yang lebih sunyi daripada ujub (rasa kagum pada diri sendiri). Tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada musyawarah. 
Tidak ada wara' yang lebih baik daripada menahan diri. 
Tidak ada keindahan selain akhlak dan tidak ada ibadah yang melebihi tafakur."
"Ya Ali! 
Segala sesuatu itu ada penyakitnya. 
Penyakit berkata-kata adalah bohong. 
Penyakit ilmu adalah lupa. 
Penyakit ibadah adalah riak. 
Penyakit akhlak adalah memuji diri sendiri. 
Penyakit pemurah adalah menyebut-nyebut pemberian. 
Penyakit bangsawan adalah merasa bangga. 
Penyakit malu adalah lemah. 
Penyakit mulia adalah menonjolkan diri. 
Penyakit kaya adalah kikir dan berlebih-lebihan, dan 
Penyakit agama adalah hawa nafsu."
"Ya Ali! 
Perbanyakkanlah membaca Surah Yassin, kerana dalam membacanya itu terdapat sepuluh macam keberkatan. 
Tidak ada orang yang membacanya waktu lapar atau puasa melainkan kenyang. 
Haus kecuali hilang hausnya. 
Tidak memiliki pakaian melainkan ia akan memperolehi pakaian. 
Merasa takut kecuali datang rasa aman. 
Di penjarakan melainkan ia akan keluar dari penjara. 
Bujang melainkan ia akan berkahwin. 
Sewaktu musafir matanya menjadi terang dalam perjalanan. 
Tidak membacanya orang yang kehilangan sesuatu benda melainkan mendapatkannya kembali. 
Tidak dibacakan ia ke atas orang yang akan hampir ajalnya melainkan diringankan baginya. 
Barangsiapa yang membacanya di waktu subuh nescaya ia akan aman sehingga petang, dan barangsiapa yang membacanya di waktu petang nescaya ia akan berada di dalam keadaan aman sehinggalah waktu pagi."
"Ya Ali! Bacalah Surah Hammim, Ad-Dukhaan pada malam Jumaat, nescaya Tuhan memberikan keampunan kepadamu."

Artikel dari: http://perihalagamaislam.blogspot.com/2012/02/rasulullah-saw-berwasiat-kepada-ali-bin.html

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Komen anda: